Cách chèn biểu tượng vào tiêu đề email

 

[LinkLeads] Hàng ngày, mỗi người chúng ta có thể nhận tới hàng chục thậm chí hàng trăm email với đủ thể loại, làm thế nào để Email Marketer chúng ta có thể vượt qua các đối thủ để thu hút sự chú ý của người nhận mail? Chèn các biểu tượng (symbol hay emoji hay emoticon) vào Tiêu đề Email là 1 trong những cách đáng để thử 🙂

Trong 1 cuộc thử nghiệm của LinkLeads vào 2012, tỉ lệ mở của chiến dịch email có chèn biểu tượng trong tiêu đề Email đã tăng 10 – 15% so với các bản tin trước đó. Liệu điều này có xảy đến với các chiến dịch Email Marketing của bạn không? Hãy thử và trải nghiệm nhé, dù sao thì bạn cũng không mất mát gì 😉

Hướng dẫn cách chèn biểu tượng vào tiêu đề Email chỉ trong 3 phút

  • Bước 1: Xem xét nội dung và tiêu đề của bản tin mình định gửi
  • Bước 2: Lựa chọn 1 vài biểu tượng từ bảng dưới đây

■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▰ ▱ ▲ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ◆ ◇ ◈ ◉ ◊ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ◢ ◣ ◤ ◥ ◦ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◬ ◭ ◮ ◯ ✁ ✂ ✃ ✄ ✆ ✇ ✈ ✉ ✌ ✍ ✎ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ❍ ❏ ❐ ❑ ❒ ❖ ❘ ❙ ❚ ❛ ❜ ❝ ❞ ❡ ❢ ❣ ❤ ❥ ❦ ❧ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ ➘ ➙ ➚ ➛ ➜ ➝ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➲ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☏ ☐ ☑ ☒ ☓ ☖ ☗ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ♰ ♱

  • Bước 3: Copy 1 hoặc 1 vài biểu tượng mà bạn muốn rồi dán (paste) vào Tiêu đề email mà bạn đang soạn. Nếu bạn đang dùng dịch vụ Email Marketing của LinkLeads, bạn có thể copy rồi paste như hình dưới đây
Màn hình các biểu tượng được chèn vào tiêu đề email trong phần mềm Email Marketing LinkLeads

Màn hình các biểu tượng được chèn vào tiêu đề email trong phần mềm Email Marketing LinkLeads

Kết quả

Và dưới đây là kết quả nhận được

Biểu tượng trên tiêu đề Email trong Outlook Desktop

Biểu tượng trên tiêu đề Email trong Outlook Desktop

Biểu tượng trên tiêu đề Email trong Apple Mail Desktop

Biểu tượng trên tiêu đề Email trong Apple Mail Desktop