92 thuật ngữ Email Marketing cần nhớ

Cùng LinkLeads tổng hợp lại các thuật ngữ Email Marketing cần nhớ: 1. Above-the-fold (Trên-nếp-gấp): Là nguyên tắc thiết kế email, theo đó bạn nên đưa những nội dung quan… read more →