Hotline: 04. 3971 5064

Gói Tư vấn.

Project Description

Gói Tư vấn Audit của LinkLeads giúp cho doanh nghiệp của bạn có những chiến lược và giải pháp tổng thể cho chiến dịch Email Marketing trở nên chuẩn mực và đạt hiệu quả cao nhất.

Chúng tôi tiến hành tư vấn với các bước sau:

  • Tìm hiểu chung về thông tin, ngành nghề Khách hàng
  • Phân tích vấn đề Khách hàng đang gặp phải
  • Đưa ra giải pháp
    • Tư vấn tối ưu hóa Email gửi đi
    • Tư vấn tối ưu hóa chiến dịch Email Marketing
  • Đề xuất gói dịch vụ và chi phí

Chi phí: 5,000,000 VND – 20,000,0000 VND

Project Details

  • Date 08/07/2013
  • Tags 3.Gói tư vấn
Back to Top