3 bước tạo lập chiến dịch Email Marketing

Sau khi hoàn thành đăng ký dịch vụ, với chiến dịch Email marketing sau thì bạn chỉ cần vài phút để thực hiện thông qua 3 bước như sau.

Bước 1: Xây dựng danh sách liên hệ (Contact List)

1.1 Tạo Danh sách liên hệ

Nhấn vào Danh sách liên hệ => Tạo một danh sách liên hệ

7

Trang tạo danh sách liên hệ sẽ xuất hiện, bạn có thể nhập các giá trị của nhóm và nhấn lưu lại sau khi hoàn tất.

8

1.2 Nhập vào liên hệ từ một file.

Sau khi đã có danh sách liên hệ, Khách hàng có thể nhập vào liên hệ từ một file

Vào mục Liên hệ => Nhập vào liên hệ từ 1 file

9

Chọn một danh sách liên hệ, nhấn tiếp tục

10

Chọn 1 tệp từ máy tính của bạn. Chú ý, file của bạn phải được lưu dưới dạng CSV. Bạn có thể tìm hiểu cách chuyển data từ file Excel sang file CSV tại đây

11

Hoàn tất quá trình

Việc lên một kế hoạch cụ thể và chi tiết ngay từ đầu sẽ giúp chiến dịch Email marketing của quý vị sẽ tăng tỉ lệ thành công hơn 70%, cho nên không thể bỏ qua được bước này.