Cách xem báo cáo thống kê trên hệ thống LinkLeads

Để xem các báo cáo thống kê, Click Thống kê => Thống kê chiến dịch Email

thống kê chiến dịch email

Chọn mục Xem phía bên phải mỗi chiến dịch để xem báo cáo thống kê của chiến dịch đó.13

Khách hàng có thể xem được các thống kê như:

  • Số Email được xem
  • Số lượt click
  • Số lượt từ chối hoặc hủy đăng kí..