Hướng dẫn Tra cứu lịch sử gửi email tới 1 khách hàng trên LinkLeads – Email Marketing

Bài viết này hướng dẫn bạn tra cứu lịch sử gửi email tới 1 KH trong phần mềm LinkLeads – Email Marketing

1. Tự tra cứu lịch sử gửi email tới KH trong phần mềm LinkLeads – Email Marketing

2. Yêu cầu Repu gửi lại tra cứu lịch sử chi tiết việc gửi email tới KH trong Activity Log của LinkLeads Email Server

Nguồn: LinkLeads – Email Marketing & Repu Digital