Hướng dẫn Tra cứu lịch sử gửi email tới 1 khách hàng trên LinkLeads – Email Marketing

Bài viết này hướng dẫn bạn tra cứu lịch sử gửi email tới 1 KH trong phần mềm LinkLeads – Email Marketing 1. Tự tra cứu lịch sử gửi email… read more →