Hotline: 04. 3971 5064

Gói Credit.

Project Description

Gói Credit bao gồm Credit Standard và Credit Enterprise dành cho các doanh nghiệp gửi mail không thường xuyên với số lượng cố định và thời gian tối đa 1 năm

Credit Standard

Gói Credit Standard là gói phù hợp với các doanh nghiệp gửi mail không thường xuyên, đều đặn định kỳ. Quý khách đăng ký mua 1 gói với số lượng email nhất định và gửi tới khi nào hết số lượng email đăng ký, thời gian tối đa 1 năm.

2,700,000 VND
  • 10000
   email
  • 3000 email/h
  • 270 đ/email
  • Thời gian tối đa 1 năm
  • 1 user

3,800,000 VND
  • 30000
   email
  • 3000 email/h
  • 127 đ/email
  • Thời gian tối đa 1 năm
  • 1 user

4,800,000 VND
  • 50,000
   email
  • 3000 email/h
  • 96 đ/email
  • Thời gian tối đa 1 năm
  • 1 user

7,200,000 VND
  • 80,000
   email
  • 3000 email/h
  • 90 đ/email
  • Thời gian tối đa 1 năm
  • 1 user

8,000,000 VND
  • 100,000
   email
  • 3000 email/h
  • 80 đ/email
  • Thời gian tối đa 1 năm
  • 1 user
Gửi số lượng nhiều hơn Xem báo giá chi tiết

 • Bảng giá trên chưa bao gồm VAT
 • Thanh toán online an toàn và dễ dàng
 • Chỉ xuất hoá đơn đỏ với giá trị hợp đồng >1,5 triệu đồng

Credit Enterprise

3,900,000 VND
  • 10000
   email
  • 5,500 email/h
  • 390 đ/email
  • Thời gian tối đa 1 năm
  • 1 user

4,900,000 VND
  • 20000
   email
  • 5,500 email/h
  • 245 đ/email
  • Thời gian tối đa 1 năm
  • 1 user

7,900,000 VND
  • 50,000
   email
  • 5,500 email/h
  • 158 đ/email
  • Thời gian tối đa 1 năm
  • 1 user

10,900,000 VND
  • 80,000
   email
  • 5,500 email/h
  • 136 đ/email
  • Thời gian tối đa 1 năm
  • 1 user

12,900,000 VND
  • 100,000
   email
  • 5,500 email/h
  • 129 đ/email
  • Thời gian tối đa 1 năm
  • 1 user
Gửi số lượng nhiều hơn Xem báo giá chi tiết

 • Bảng giá trên chưa bao gồm VAT
 • Thanh toán online an toàn và dễ dàng
 • Chỉ xuất hoá đơn đỏ với giá trị hợp đồng >1,5 triệu đồng
Back to Top