Hotline: 04. 3971 5064

Gói Credit.

Credit Standard

Gói Credit Standard là gói phù hợp với các doanh nghiệp gửi mail không thường xuyên, đều đặn định kỳ.

Quý khách đăng ký mua 1 gói với số lượng email nhất định và gửi tới khi nào hết số lượng email đăng ký, thời gian tối đa 1 năm.

Gói dịch vụ

Số lượng email gửi đi

Tốc độ gửi mail
(email/h)

Đơn giá gửi 1 email (đ)

Giá (vnđ)

So sánh giá

PAY-CS 10

10,000

8,000

98

980,000

100%

PAY-CS 30

30,000

8,000

63

1,900,000

64%

PAY-CS 50

50,000

8,000

48

2,400,000

49%

PAY-CS 80

80,000

8,000

45

3,600,000

46%

PAY-CS 100

100,000

8,000

40

4,000,000

41%

PAY-CS 300

300,000

8,000

27

8,000,000

28%

PAY-CS 500

500,000

8,000

20

10,000,000

20%

PAY-CS 1M

<= 1,000,000

8,000

16

16,000,000

16%

PAY-CS 3M

<= 3,000,000

8,000

15

46,000,000

15%

PAY-CS 5M

<= 5,000,000

8,000

14

70,000,000

14%

PAY-CS EXTRA

 > 5.000.000

Liên hệ

Credit Enterprise

Gói Credit Enterprise dành cho các doanh nghiệp lớn, gửi email với tốc độ cao. Phần mềm Email Marketing trong gói Credit Enterprise sẽ được cài đặt riêng trên 1 máy chủ mạnh mẽ và chỉ sử dụng cho duy nhất doanh nghiệp của Quý khách hàng.

Quý khách cũng được sử dụng 1 hoặc nhiều email server dành riêng, không chung cùng các khách hàng khác. Điều này đảm bảo Quý khách không phải chờ đợi tới lượt gửi mail vào những thời điểm quá đông và tốc độ truy cập, xử lý công việc nhanh hơn nhiều lần.

Không chỉ như thế, hệ thống mail server gửi mail cho Quý khách được xác thực các phương thức định danh uy tín như SPF, DKIM giúp email của Quý khách được các hệ thống email server bên nhận xác thực và đưa vào Inbox với tỉ lệ cao nhất. Uy tín của các mail server cũng được monitor liên tục bởi đội ngũ nhân viên của LinkLeads, đảm bảo email của Quý khách khi sử dụng gói Credit Enterprise gửi được tới hòm thư của người nhận với tỉ lệ cao, nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Gói dịch vụ

Số lượng email gửi đi

Tốc độ gửi mail
(email/h)

Đơn giá gửi 1 email (đ)

Giá (vnđ)

So sánh giá

PAY-CE 10

10,000

8,000

147

1,470,000

100%

PAY-CE 30

30,000

8,000

95

2,850,000

81%

PAY-CE 50

50,000

8,000

69

3,450,000

65%

PAY-CE 80

80,000

8,000

66

5,250,000

47%

PAY-CE 100

100,000

8,000

59

5,850,000

45%

PAY-CE 300

300,000

8,000

40

11,850,000

40%

PAY-CE 500

500,000

8,000

30

14,850,000

20%

PAY-CE 1M

<= 1,000,000

30,000

24

23,850,000

17%

PAY-CE 3M

<= 3,000,000

30,000

23

68,850,000

16%

PAY-CE 5M

<= 5,000,000

30,000

21

104,850,000

14%

PAY-CE EXTRA

 > 5.000.000

Liên hệ

 

1/1
Back to Top