Chính sách nội dung trong Email

LinkLeads ngăn cấm tuyệt đối việc sử dụng website, phần mềm hoặc dịch vụ của LinkLeads từ bất cứ bên nào mà bên đó có tham gia vào, hoặc đăng bài lên website của bên đó những nội dung liên quan điến, phân phối, cung cấp, hiển thị, thực hiện, lôi kéo, thể hiện và/hoặc bán hoặc cho thuê (có thể dùng được) bất kỳ một trong cái sau đây (“Nội Dung Bị Cấm”):

  1. Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.
  2. Nội dung Nội dung vi phạm các chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan
  3. Nội dung khiêu dâm, ảnh khoả thân, cờ bạc trực tuyến; hàng hoá, dịch vụ bất hợp pháp; các sản phẩm giả mạo hoặc lừa đảo.
  4. Danh sách email, cung cấp danh sách email, newsgroup, hoặc các địa chỉ email rác.
  5. Nội dung hoặc tài liệu lợi dụng hoặc có hại cho trẻ em dưới 18 tuổi.
  6. Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin riêng tư. Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm hại đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác
  7. Những nội dung: trái pháp luật; gây phản cảm, phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc, thù hận hoặc thô tục quá mức, bôi nhọ, nói xấu, quá bạo lực, đe dọa, quấy rối;Virus, sâu, mã độc và/hoặc Trojan.
  8. Nội dung vi phạm bất kỳ tài sản trí tuệ, đạo đức hay quyền riêng tư của bên thứ ba.
  9. Việc gửi email không được phép của người nhận hay “thư rác” là BỊ CẤM.

Nội dung có thể được coi là Nội Dung Bị Cấm bởi LinkLeads, tùy theo sự xuy xét của LinkLeads. LinkLeads duy trì quyền cấm sự dụng website, phần mềm hoặc/và dịch vụ của LinkLeads bởi bất cứ bên nào, tùy theo sự suy xét của LinkLeads.

Chính sách chống thư rác

Đối với người nhận email, các ISP, Quản trị viên của các Blacklist

LinkLeads có một Chính Sách Chống Thư Rác nghiêm ngặt. Tài khoản của người dùng sẽ bị chấm dứt nếu họ gửi đi các email không được phép của người nhận. Xin hãy thông báo bất kỳ nghi ngờ vi phạm nào về hòm thư Support@LinkLeads.vn.

Các ISP và Quản trị viên của các Blacklist cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua info@LinkLeads.vn, xin hãy chuyển tiếp cho chúng tôi toàn bộ email vi phạm, bao gồm cả phần header. Nếu được, Z hãy dừng nhận tin bằng cách dùng đường link ở cuối email khi bạn không muốn nhận thêm email từ người gửi. Chúng tôi sẽ có hành động thích hợp đối với người gửi email vi phạm theo đúng chính sách này.

Đối với người dùng LinkLeads

Tất cả những người dùng phần mềm LinkLeads đều phải đồng ý chỉ gửi đi các bản tin email được phép của người nhận khi đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này có nghĩa là tất cả email của người nhận đều phải đã xác nhận opt-in với cá nhân hoặc tổ chức gửi email.

Việc opt-in có thể thực hiện thông qua hình thức form đăng ký trên website, form đăng ký điện tử tại một địa điểm, hoặc bản đăng ký vật lý (trên giấy hoặc các chất liệu khác). Bất kì form đăng ký opt-in nào cũng nên có mô tả rõ ràng về những thứ sẽ được gửi và mức độ thường xuyên gửi. Các danh sách đi mua không được sử dụng trong hệ thống LinkLeads, bất kể nguồn gốc hoặc tình trạng cho phép. Ngoài ra, LinkLeads cũng đưa ra các điều kiện khi bạn gửi một chiến dịch email marketing. Với mỗi chiến dịch email marketing, bạn cần đảm bảo tỉ lệ email hỏng dưới 7%. Điều này giúp LinkLeads xây dựng dịch vụ email marketing ngày càng chất lượng hơn và đem tới hiệu quả thực sự cho khách hàng.