[Infographics] Xu hướng tối ưu hiển thị Email và Landing Page trên di động

Năm 2015 cho thấy số lượng người dùng check email bằng di động đang dần ổn định xung quanh con số 50%. Một số thương hiệu chỉ có lượng khách hàng… read more →