Quy định về sử dụng dịch vụ Email Marketing

Khi sử dụng dịch vụ Email marketing của LinkLeads, bạn cần đảm bảo hiểu rõ các yêu cầu sau 1. Email xác minh làm địa chỉ gửi ( Email chủ… read more →