7 quy luật Email Marketing năm 2016

Cùng LinkLeads tham khảo hai infographics tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn cho thấy tầm quan trọng của Email Marketing, đồng thời cung cấp các số liệu thống kê thị email hữu ích, trong đó thể hiện chiến thuật email marketing có hiệu quả nhất.

Việc phân đoạn email của bạn là phải nếu bạn có một cơ sở dữ liệu lớn, nếu không bạn sẽ phải thấp hơn giá open và unsubscribe cao hơn đáng kể. Sử dụng Email Marketing sẽ tự động nuôi dưỡng tiềm năng của công cụ này, làm tăng đáng kể số lượng các mức sử dụng trung bình và nuôi dưỡng triển vọng tăng số lượng khách hàng tiềm năng với một con số khổng lồ 451%.

email marketing

 

 

LinkLeads tổng hợp (theo Smart Insight)

LinkLeads – Email Marketing chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam