[Infographic] 10 cách tăng tỷ lệ mở Email Marketing

Theo khảo sát của Sikich, 64% khách hàng cho biết tiêu đề là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định việc họ có mở email hay… read more →