24 cách phân loại danh sách Email nhắm đúng nhu cầu người nhận (Phần I)

Bạn có biết rằng 77% thành công của một chiến dịch Email Marketing phụ thuộc vào việc phân loại danh sách Email, thiết lập mục tiêu thích hợp và gửi… read more →